Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ευτοπία

ΕΥΤΟΠΙΑ

Κινητικότητα παρατηρείται μετά από πολύ καιρό, στα πολιτικά δρώμενα της Ηπείρου. Μαθαίνουμε ότι δημιουργήθηκε μια κίνηση πολιτών με το πολυσήμαντο όνομα «ΕΥΤΟΠΙΑ». Η συγκεκριμένη κίνηση αφορά τον Πολίτη , την Πόλη και τον Πολιτισμό. Οι δημιουργοί της έχουν ήδη κάνει τις πρώτες τους επαφές.

Πολλοι πολίτες - απ' το σύνολο του πολιτικού φάσματος - έδειξαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις πρώτες προσπάθειες για την ανάδειξη και συζήτηση θεμάτων όπως:- η κακοποίηση της γλώσσας - η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις- η ασέβεια προς τον τόπο και το περιβάλλον- η γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα κ.ά.

Οι άνθρωποι της ΕΥΤΟΠΙΑΣ ανέλαβαν ένα ευγενικό αγώνα. Φιλοδοξούν να επαναφέρουν τον Πολίτη, την Πολιτική, και τον Ππολιτισμό στο προσκήνιο. Η ΕΥΤΟΠΙΑ δεν είναι απλά ένας «καλός τόπος». Υπάρχει και αναπαράγεται μόνον εντός μιας κοινωνίας – κοινότητας πολιτικών όντων. Και επειδή η ΕΥΤΟΠΙΑ διαμορφώνεται τοπικά αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι παρά ένα "Κοινόν" των Γιαννιωτών, ένα Κοινό των Ηπειρωτών.

Ας σημείωσουμε τη σημειολογία της ημέρας ανάρτησης της διακήρυξης της ΕΥΤΟΠΙΑΣ την 21η Φλεβάρη, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων: «ενενήντα επτά χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης και ο τόπος δείχνει να είναι ακόμη δέσμιος εξαρτήσεων. Οι τοποφάγοι κυριαρχούν, η πολιτική κάστα λυμαίνεται τον εθνικό πλούτο… για να περάσουμε επιτέλους από τη δυστοπία στην ΕΥΤΟΠΙΑ, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτό να αποτελεί ουτοπία» .

www.eutopia-ioannina.blogspot.com