Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Επιστολή για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από το Σουηδικό Κοινοβούλιο

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 23η Μαρτίου 2010

Προς τον εξ. Per Erik Gunnar Westerberg
Πρόεδρο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Σουηδίας


Κύριε Πρόεδρε,

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Παγκόσμιου οργάνου των Ελλήνων Ποντίων όλου του κόσμου, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες και όλοι οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τους και εκφράζοντας τα συναισθήματα των 3.500.000, Ελλήνων Ποντίων, όλου του κόσμου, δια του προσώπου σας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε, εκτός από εσάς προσωπικά, όλους τους βουλευτές της βουλή της Σουηδίας και ολόκληρο το Σουηδικό λαό, τον οποίο, τόσο επάξια εκπροσωπείτε, για την γενναία και τόσο σπουδαία για εμάς, απόφαση της ολομέλειας του κοινοβουλίου σας, να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής (Αρμενίων, Ασσυρίων και Ποντίων Ελλήνων).

Δεν αξιολογούμε αυτή την απόφαση του κοινοβουλίου σας, από ενθουσιασμό γιατί είναι αρεστή σε εμάς. Την αξιολογούμε σαν απόφαση ευθύνης, των εκπροσώπων ενός υπέροχου Λαού, με αποδεδειγμένη πίστη, αφοσίωση και προσφορά στη δημοκρατία και τον άνθρωπο, που τιμά τους ίδιους και τον μεγάλο και υπερήφανο Λαό που επάξια εκπροσωπούν, το λαό της Σουηδίας.

Αυτή η απόφασή σας, είναι βέβαιο ότι, θα αποθαρρύνει τυχόν επίδοξους μιμητές τέτοιων ειδεχθών εγκλημάτων, σε βάρος οποιουδήποτε λαού.

Η ευγνωμοσύνη όλων μας, σας ανήκει και θα σας συνοδεύει όλους, για πάντα.

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ιασωνίδης Ηλίας ΤσεκερίδηςNew York, USA, 23rd March, 2010

To the Hon. Per Erik Gunnar Westerberg
Speaker of the Swedish Parliament

Dear Honorable Mr. Speaker

In my capacity as President of the world-wide organisation of Pontian Hellenes, in which the Pontian Federations from around the globe participate and who in turn represent the primary Pontian organisations, and expressing the emotions of the 3.5 million Pontian Hellenes, we wish to thank you, apart from you personally, all the members of the Parliament of Sweden including the Swedish people, who you so worthily represent, for the brave and so important resolution for us, to recognise the Genocide of the Christian populations of Anatolia (Armenians, Assyrians, Pontian Hellenes and Asia Minor Hellenes).

We are not evaluating this decision of your parliament, out of enthusiasm because it is liked by us. We evaluate it as a responsible decision of the representatives of a splendid people, with an admirable record of conviction, devotion and belief in democracy and mankind; this honours the nation as well as the proud people they so eminently represent, the Swedish people.

This decision will most certainly discourage future possible mimics of such heinous crimes against any nation.

We express to you our gratitude and it will accompany you all, forever.

Respectfully,

Peter Jasonides Elias Tsekerides
Alternate Secretary President