Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Εκδόσεις Αιγαίον
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ
Η ποίηση, η λογοτεχνία, η κριτική, η ιστορία σ’ ένα έρημο τόπο που αλλιώς μας τον άφησαν οι ποιητές μας, αλλιώς τον ονειρευτήκαμε και αλλιώς, θλιβερά, τον ζούμε। Εκδίδοντας ένα καινούργιο βιβλίο είναι σαν να ψάχνεις για τις πραγματικές έννοιες των λέξεων, είναι σαν να ψάχνεις για μικρές ανάσες ελευθερίας.

Γιαλούσα Βιβλιοπωλείο ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σε μια εποχή κυριαρχίας των υπεραγορών, αγαθών και βιβλίων, πάμε ενάντια στο ρεύμα। Ο πολιτισμός και οι ποιητές μας είναι η εγγύηση ότι θα υπάρχουμε σ’ αυτό τον τόπο και στο μέλλον, όχι απλώς ως ισοπεδωμένοι καταναλωτές, αλλά ως Έλληνες και ελεύθεροι πολίτες.