Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Κύπρος


Δείτετο φιλμάκι του μεγάλουΗΡΩΑ Σολωμού Σολωμού 14 χρόνια μετά τη θυσία του στις 14 Αυγούστου 1996।Φαίνεται καθαρά ότι ο Σολωμός αν και γνώριζε τις συνέπειες προσπάθησε νακατεβάσει το σύμβολο της κατοχής.http://www.youtube.com/watch?v=It2WTz0Gmzo>http://www.youtube.com/watch?v=It2WTz0Gmzo