Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Panagia Soumela in USA Παναγία Σουμελά στις ΗΠΑ


For the first time… Για πρώτη φορά…
Pontos – Macedonia – America Πόντος – Μακεδονία – Αμερική

One Pilgrimage in three homelands of three continents on the same day
Ένα Προσκύνημα σε τρεις πατρίδες τριών ηπείρων την ίδια ημέρα

Friday, August 13th, 2010 Παρασκευή, 13η Αυγούστου 2010
Saturday, August 14th, 2010 Σάββατο, 14η Αυγούστου 2010
Sunday, August 15th, 2010 Κυριακή, 15η Αυγούστου 2010

at στη
Panagia Soumela Παναγία Σουμελά
253 Marshall Hill Road – West Milford NJ 07480

You are cordially invited to attend the 27th Annual Pilgrimage and Festival of the Holy Institution Panagia Soumela in honor of the Dormition of our Most Holy Mother of Mount Mela “Panagia Soumela” to be celebrated at the Panagia Soumela Chapel located at 253 Marshall Hill Road, West Milford, NJ 07480 according to the following schedule:

$ Friday, August 13th 2010 – Festival at 5:00 p.m.
$ Saturday, August 14th – Festival at 1:00 p.m. and Vespers at 7:00 p.m.
$ Sunday, August 15th – Orthros and Divine Liturgy at 9:00 a.m. and all-day Festival

This year's Pilgrimage is of special importance because it coincides with a historic event. After 88 years (i.e. after the disastrous Catastrophe of Asia Minor and Pontos and the inevitable population exchange of 1922) the historic Monastery in Pontos will officially reopen for a liturgy officiated by His Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. Hence, for the first time the three worldwide Monasteries of Panagia Soumela will have liturgies -- the historic one in Pontos that was founded in 386 A.D., the second one in Mount Vermio in Macedonia where the holy icon (painted by Evangelist Lucas) is housed, and our Chapel in America.

On behalf of the Board of Directors,

Haralambos V. Vasiliadis, President
Pinelopi Simeonidis, General Secretary

Attachments: Flyer with schedule
Directions
________________________________________

Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε στο 27ο Ετήσιο Ιερό Προσκύνημα και Πανήγυρη του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά Ποντίων Αμερικής προς τιμή της Κοίμησης της Μεγαλόχαρης Προστάτιδας μας Παναγίας Σουμελά που θα εορταστεί στην Ιερή Μονή της Παναγίας Σουμελά στη διεύθυνση 253 Marshall Hill Road, West Milford, NJ 07480 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

$ Παρασκευή 13η Αυγούστου 2010 – Πανήγυρη στις 5:00 μ.μ.,
$ Σάββατο 14η Αυγούστου – Πανήγυρη στις 1:00 μ.μ. και Εσπερινός στις 7:00 μ.μ.
$ Κυριακή 15η Αυγούστου - Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 9:00 π.μ. και Πανήγυρη όλη την ημέρα.

Το φετινό Προσκύνημα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ταυτίζεται με ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Μετά από 88 χρόνια (δηλαδή μετά την ολέθρια Καταστροφή της Μικράς Ασίας και του Πόντου και την μοιραία ανταλλαγή πληθυσμών του 1922) θα ξαναλειτουργήσει η ιστορική Μονή στον Πόντο προεξάρχοντος του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Έτσι για πρώτη φορά θα συλλειτουργήσουν οι τρεις ανά τον κόσμο Μονές της Παναγίας Σουμελά – η ιστορική Μονή στον Πόντο που ιδρύθηκε το 386 μ.Χ., η δεύτερη στο Βέρμιο της Μακεδονίας όπου στεγάζεται η θαυματουργός εικόνα που είναι έργο του ευαγγελιστή Λουκά και η δική μας Μονή στην Αμερική.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Χαράλαμπος Β. Βασιλειάδης, Πρόεδρος
Πηνελόπη Συμεωνίδου, Γενική Γραμματέας

Συνημμένα: Ανακοίνωση με αναλυτικό πρόγραμμα
Οδηγίες μετάβασης

Haralambos (Bob) V. Vasiliadis, Ph.D., P.E, DEE, D.WRE, CIH – President
Professor of Civil and Environmental Engineering (Adjunct) and Research Associate
Senior Professional Environmental Engineer and Board Certified Industrial Hygienist
Diplomate of the American Academies of Environmental Engineers,
Water Resources Engineers, and Industrial Hygiene
15-60 209 Street - Bayside NY 11360-1132
C. 917.488.0507 – H. 718.281.0750 – F. 718.281.0763 - HvV@att.net or HvV@ce.ccny.cuny.edu
Holy Institution Panagia Soumela, Inc. (HIPS)
Chapel and Headquarters: 253 Marshall Hill Road – West Milford NJ 07480
Mailing Address: P. O. Box 5232 – Astoria NY 11105
T. 718.728.3500 (HIPS) or 917.488.0507 (President) – F. 718.281.0763
www.PanagiaSoumela.org – info@PanagiaSoumela.org


Holy Institution Panagia Soumela, Inc. (HIPS) is a charitable, religious, educational and scientific non-profit corporation pursuant to IRS 501(c)3 and the “NJ Nonprofit Corporation Act.” established a) to commit its resources to maintain a chapel in honor of the Most Holy Mother of Mount Mela (Panagia Soumela), b) to achieve on its private "Pontian Land in the New World" a devout realization of the annual Holy Pilgrimage of the Holy Mother, and c) to properly preserve and promote the Pontian-Hellenic cultural heritage, history and Orthodoxy in a manner consistent with its charitable mission. Donations to HIPS are tax deductible to the extent allowed by law. HIPS is a full member under special provisions of the Pan-Pontian Federation of USA and Canada. The transliteration of «Παναγία Σουμελά Ποντίων Αμερικής» is “Panagia Soumela Pontion Amerikis” which translates to “The Most Holy Mother of Mount Mela (in Pontos of Asia Minor) of (Greek) Pontians of America” Logos and associated content are registered trademarks of Panagia Soumela Pontion Amerikis, Inc. with registration no. 2099125 (Sep. 23, 1997).