Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Το 1821 από τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟΝ


Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση» …«Εγεννήθηκα στα 1770. Όταν εγλύτωσα από την Καστάνιτζα ήμουν χρονών 10. Διαμονή Μάνης χρόνια 2. Εις την Αλωνίσθενα χρόνια 3. Εις τα Σαμπάσικα χρόνια 12. Εποχή της Νεότητος, 5 χρόνια ανύπανδρος κι άλλους 7 χρόνους υπανδρευμένος. 27 χρόνους είχα όταν με επρωτοκυνήγησαν. Αρματωλός και κλέφτης αλληλοδιαδόχως χρόνια 5. Φερμάνι Βασιλικό δια εμένα και τον Πετιμεζά στα 1802. Το δεύτερο φερμάνι τον Ιανουάριο 1806 και το Πατριαρχικό Συνοδικό. 36 χρονών ήμουν όταν επήγα εις την Ζάκυνθο. 50 χρόνους είχα όταν εβγήκα εις την επανάστασι»… «Τρώνε από μας και μένει και μαγιά» …«Από τα 26, που έπεσαν στα χέρια μου τα Απομνημονεύματα, ως τα σήμερα» (δηλαδή το 1943) «δεν πέρασε μήνας χωρίς να ξαναδιαβάσω λίγες σελίδες τους, δεν πέρασε εβδομάδα χωρίς να συλλογιστώ αυτήν την τόσο ζωντανή έκφραση», γράφει ο Γιώργος Σεφέρης στο κείμενό του, που δημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο των Δοκιμών του. Ο Μακρυγιάννης για τον Σεφέρη, «είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη»… «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» … «Με επιστολή του στον Αυτοκράτορα της Ρωσίας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπέβαλε την παραίτησή του από τον ρωσικό στρατό και αναγγέλλοντας την Ελληνική Επανάσταση ζήτησε την αρωγή του. Ο Υψηλάντης περνάει τον ποταμό Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και υψώνει τη σημαία της επανάστασης, στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, στις 24 Φεβρουαρίου, εκδίδοντας την Προκήρυξη της Επανάστασης με τον τίτλο «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»… Η Προκήρυξη: «Αδελφοί της Εταιρίας των Φιλικών! Έφτασε τέλος πάντων η ποθούμενη εκείνη λαμπρά στιγμή! Ιδού ο σκοπός των προ χρόνων ενεργειών μας και αγώνων εκτυλίσσεται σήμερον! Η Φιλική Εταιρία θέλει διαμείνει αιωνίως το μόνον σύνθημα της ευδαιμονίας μας. Σεις φίλοι μου Συνέταιροι! Εδείξατε τι ο καθαρός και θερμός πατριωτισμός δύναται. Από σας ελπίζει τώρα και μεγαλυτέρα η Ελλάδα εις την ανάστασίν της. Και δικαίως καθότι, αν δια μόνας ελπίδας εθυσιάζετε το παν, τι δε θέλετε πράξει τώρα, ότε ο φαεινός Αστήρ της ελευθερίας μας έλαμψε; Άγετε λοιπόν ως Αδελφοί! Συνδράμετε και την τελευταία ταύτην φορά έκαστος υπέρ την δύναμίν του εις ωπλισμένους ανθρώπους, εις όπλα, χρήματα και ενδύματα εθνικά, αι δε μεταγενεστέραι Γενεαί θέλουσιν ευλογεί τα Ονόματά σας, και θέλουν σα κηρύττει ως τους πρωταιτίους της ευδαιμονίας των»… Για το τέλος Από τις Εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟΝ στη Λευκωσία κυκλοφορούν σε μορφή τσέπης μια σειρά από ιστορικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και αυτά, αποσπάσματα, των οποίων διαβάσατε παραπάνω. Βιβλία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, («Όταν αποφασίσαμε να κάμωμεν την Επανάσταση», τον Ιωάννη Μακρυγιάννη («Τρώνε από μας και μένει και μαγιά» και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη (Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Στα συγκεκριμένα (αλλά και σε άλλα) την Εισαγωγή και Επιμέλεια έχει ο Φάνης Μαλκίδης. Αναζητήστε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση yialousa@cytanet.com.cy, στα τηλέφωνα στη Λευκωσία 22433297, 99541221, αλλά και στα Εξάρχεια στο 210 380 2644. Κυρίως αναζητήστε τα μέσα σας… Χρόνια πολλά. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΚΑΝΟΥ Εφημερίδα Η Πατρίδα Κομοτηνή Μάρτιος 2011