Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας . Γ. ΛεκάκηςΔιαβάστε το κείμενο του Γ. Λεκάκη "Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας"  στον ιστότοπο

http://www.kairatos.com.gr/1912-1918.pdf