Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΜόσχαςΜόσχα, 22 Νοεμβρίου 2011


Αγαπητοί φίλοι,
Δια του παρόντος και σε συνέχεια της από 18 Νοεμβρίου τ.ε. επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι ο ορθός τίτλος της προσεχούς διάλεξης του κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, για την Τέχνη της βυζαντινής περιόδου, είναι: Η τέχνη της εποχής της Δυναστείας των Δουκάδων. Η "κλασσική" περίοδος της βυζαντινής τέχνης». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011, ώρα 18.00, από την ιστορικό της τέχνης, επί διδακτορικώ φοιτήτρια του Ινστιτούτου Λογοτεχνίας «Γκόρκι» κα Όλγα Τσερκάς στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνίας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι».


Σας περιμένουμε στη διεύθυνση:

Βιβλιοθήκη Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι».

8, Stroitelei str., korpus 2, Moscow,

Tеl.: 930-98-27, 938-27-41, 930-34-64,

(metro station “University”).

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου http://www.hecucenter.ru/gr/video.htm

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα 7084809/10.
 
Москва, 22 ноября 2011г.


Дорогие друзья!

В продолжение нашего письма от 18 ноября 2011 г. сообщаем Вам, что правильное название предстоящей лекции по византийскому искусству: "Искусство эпохи Дуков: византийская классика".

Лекция, которую будет читать аспирант кафедры общественных наук (эстетика) Литературного института имени А.М. Горького Ольга Владимировна Черкас, состоится в пятницу 25 ноября 2011 года в здании Центральной библиотеки № 174 имени Данте Алигьери. Начало лекции – 18.00.

Ждем Вас по адресу:

Центральная библиотека № 174 имени Данте Алигьери – Информационный интеллект-центр

119311, Москва, ул. Строителей, д.8, корп.2,

Тел. 930-98-27, 938-27-41, 930-34-64 (м. «Университет»)

За дополнительной информацией заинтересованных просим обращаться в Греческий культурный центр по тел. 7084809/10, а также следить за обновлением информации на нашем сайте www.hecucenter.ru

Цикл лекций записывается на видео и выкладывается на сайте ГКЦ, в рубрике «Видеоархив» http://www.hecucenter.ru/rus/video.htm