Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο Ραγκίπ Ζαράκολου- Ragip Zarakolou


O Ραγκίπ Zarakolu σe κελί υψίστης ασφαλείας (Τύπου F- Λευκό Κελί)
Ο εκδότης, συγγραφέας και ακτιβιστής Ραγκίπ Zarakolu, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα ως μέλος του Ένωσης Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK), έχει σταλεί σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας πριν από τη δίκη του.Ο Zarakolu θα είναι έγκλειστος σε φυλακές τύπου F, που φιλοξενεί «επικίνδυνους κατάδικους και κρατούμενους» στη βορειοδυτική επαρχία του Kocaeli, μαζί με άλλους 17 υπόπτους που συνελήφθησαν για φερόμενες σχέσεις τους με το KCK.Ο δικηγόρος του εκδότη, Özcan Kilic, είπε ότι είχε εκδώσει μια αναφορά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον πελάτη του να φυλακιστεί στο ίδιο σημείο με το γιο Deniz Zarakolu, ο οποίος είναι επίσης υπό κράτηση σε φυλακές τύπου F στην Αδριανούπολη."Οι νόμοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό, αλλά η διαδικασία είναι πιθανό να συρθεί, ίσως και μήνες δήλωσε ο Kilic, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι κατάδικοι στις φυλακές τύπου F είχαν τοποθετηθεί είτε σε ατομικά κελιά ή σε κελιά που περιέχουν μέχρι και τρία άτομα το πολύ.Ο Zarakolu, 65 ετών, έχει προβλήματα υγείας, ενώ υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη των ασθενών στις φυλακές τύπου F, είπε ο Kilic, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήταν αρκετά ανήσυχος από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τέτοια φυλακή."Κάθε πράξη μπορεί να μετατραπεί σε πειθαρχικό θέμα. Οι απαγορεύσεις θα μπορούσε να αφορούν τις επιστολές, βιβλία, περιοδικά και, ακόμη σημαντικότερο, συνάντηση με τους επισκέπτες. Υπάρχουν πολλές αγωγές που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το λόγο αυτό, "δήλωσε ο Κίλιτς. Ο εκδότης, ο οποίος είναι και ο αποδέκτης πολυάριθμων διεθνών βραβεία κύρους, κρατήθηκε σε μια πρόχειρη καλύβα στο Δικαστικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με 48 άλλους υπόπτους στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μαρμαρά Buṣrā Ersanlı.Ο Kilic είπε ο πελάτης του θα περιμένει την δίκη για μήνες κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της φυλακής τύπου F, ακόμη κι αν δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα. Η όλη διαδικασία της δίκης θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ένα έτος, πρόσθεσε ο δικηγόρος.Ο Zarakolu συνελήφθη λόγω δημόσια ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη το 2010 στο Κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP), το οποία επικεντρώνεται κυρίως στο κουρδικό ζήτημα.Hürriyet Daily News, 7 Νοεμβρίου 2011

Arrested Ragip Zarakolu sent to high-security cellProminent publisher, writer and activist Ragıp Zarakolu, who was arrested last week as part of the Kurdistan Communities Union (KCK) case, has been sent to a high-security prison ahead of his trial.Zarakolu will be incarcerated at an F-type prison that hosts “dangerous convicts and prisoners” in the northwestern province of Kocaeli, alongside 17 other suspects who were also arrested for their alleged links to the KCK.The publisher’s lawyer, Özcan Kılıç, told the Hürriyet Daily News that they had issued a petition to the Justice Ministry for his client to be imprisoned in the same place as his son Deniz Zarakolu, who is also under arrest in an F-type prison in the Thracian province of Edirne.“The laws recognize this right, but the procedure is likely to drag on, possibly for months,” Kılıç said, adding that convicts in F-type prisons were placed either in solitary cells or cells that contain up to three people at most.Zarakolu, 65, is afflicted with health problems, and there are great difficulties regarding the medical treatment of patients in F-type prisons, Kılıç said, adding that they were quite worried by the prospect of the human rights activist being forced to serve time in such a penitentiary.“Every act can turn into a disciplinary matter. Bans could be issued on letters, books, journals and, even more importantly, on meeting with visitors. There are a great many lawsuits filed in the European Court of Human Rights for this reason,” Kılıç said. The publisher, who is also the recipient of numerous prestigious international awards, was questioned in a makeshift hut established next to the Beşiktaş Courthouse in Istanbul, along with 48 other suspects in the case, including Marmara University Professor Büşra Ersanlı.Kılıç said his client would await trial for months under the difficult conditions of an F-type prison even though has not been convicted of any crime. The entire trial process could take up to a year, the lawyer added.Zarakolu was arrested due to a public speech he gave in Istanbul in 2010 at the political academy of the Peace and Democracy Party (BDP), which is primarily focused on the Kurdish issue. A secret witness informed on him, according to Kılıç.Meanwhile, Kılıç said Ersanlı would be incarcerated at the Bakırköy Prison in Istanbul under conditions that are slightly better.Ersanlı, who is also represented in court by Kılıç, was not sent to an F-type prison because there are no F-type prisons specifically for women.Ersanlı was also arrested because she lectured at the BDP’s academy.Twenty-one detained in anti-terror operations in Turkey

A total of 21 people were detained yesterday for allegedly conducting Molotov cocktail attacks in Istanbul on Oct. 29.

The 21 were charged with attacking several spots in the city’s Zeytinburnu district last week, including the district office of the ruling Justice and Democracy Party (AKP) and a vehicle of the main opposition Republican People’s Party (CHP).

The group also clashed with the police. The suspects were detained after police operations in Zeytinburnu and were charged with having ties with the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK), the agency reported. Police were searching for 25 people in the wake of the Zeytinburnu disturbances; four people are reportedly still being sought. (Hürriyet Daily News, November 7, 2011)