Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Εισήγηση για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ