Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

H Γενοκτονία που συνεχίζεται εκατό χρόνια μετά .....
Μία Γενοκτονία που συνεχίζεται εκατό χρόνια μετά .....


Καστοριά Σάββατο 18 Μαΐου 2019 , 7 μμ
Αμφιθέατρο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας