Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

Το αίτημα....
Το αίτημα του Ελληνικού λαού για την Απελευθέρωση και την Νίκη του Ελληνισμού με τα λόγια του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου: "Όταν θ’ ανθίσουν τούτοι οι τόποι όταν θα ‘ρθούνε καινούργιοι άνθρωποι θα συνοδεύσουν την βλακεία στην τελευταία της κατοικία".....