Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Book on Greek ethnic minority in Albania- Βιβλίο για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία
Το Βιβλίο για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μπορείτε να το παρεγγείλετε από τον πρόεδρο της Ηπειρωτικής Ένωσης του΅Γούστερ της Μασσαχουσέτης στο τηλ. 001-508-317-6478 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Worcepirotiko@aol.com
I am sending out emails to everyone who might be intersted in ordering a copy of the book written by Prof. Fanis Malkidis "The Greek Ethnic Minority in Albania". I have about 200 copies for sale , 100 in Greek and 100 in English. If you are interested , please contact me at this email, or call me at 508-317-6478 or to e-mail Worcepirotiko@aol.com

Just a note. If your chapter has ordered these books, please support your chapter and do not purchase them from me.

Thank you
Demetrios Koutoulas
President Worcester Chapter "ENOSIS"

Price $10.00 plus shipping