Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΕΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ. 210 9517072 Φαξ: 210 9598967
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος τυγχάνει μέλος ως μη κυβερνητικός οργανισμός, από της συστάσεως περίπου, του "Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη" ( Ο.Α.Σ.Ε. πρώην Δ.Α.Σ.Ε.), παρέστει όπως κάθε χρόνο ανελλιπώς, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε από της 28ης Σεπτεμβρίου 2009 στη Βαρσοβία.

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων αυτού της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2009 που αφορούσαν τις Θρησκευτικές Ελευθερίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μειονοτήτων αντίστοιχα, προέβαλε δια των εκπροσώπων αυτού κ.κ. Θεμιστοκλέους Παχόπουλου και Αντωνίου Λαμπίδη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Τουρκία η Ελληνική Μειονότητα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο , συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή αυτών.

Επίσης κατά το χρόνο της παραμονής των εκπροσώπων του Συλλόγου στη Βαρσοβία διανεμήθηκε στις επίσημες αντιπροσωπείες των κρατών-μελών του Οργανισμού και στους συμμετέχοντας σ΄αυτόν, ειδικό βιβλίο που εκδόθηκε υπό τον τίτλο The Violations of the Human Rights of the Greek Minority in Turkey, το οποίο και επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα.

Σας διαβιβάζουμε τις εν λόγω εκθέσεις που είναι ανηρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, καθώς και την απάντηση του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματικής αποστολής.

Επίσης και απάντηση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής αναφορικά με τις αιτιάσεις των Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης.

Τα εν λόγω κείμενα έιναι ανήρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.osce.org/conferences/hdim_2009.html?page=documents&author_id=133
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/40165_en.pdf.html
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/40075_en.pdf.htmlΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών