Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ρωμηοσύνη


Μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἔκλεισε τίς ἐργασίες της ἡ ἡμερίδα πού διοργάνωσε ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, τό Σάββατο, 25-ΣΕΠ.-2010, στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ ΑΠΘ.
Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε τούς εἰσηγητές νά ἀναπτύσσουν τά θέματά τους, πού εἶχαν ὡς κεντρικό θέμα: «Τό Γένος σήμερα. Προβλήματα καί λύσεις».
Οἱ εἰσηγήσεις καί τά πορίσματα σύντομα θά κυκλοφορήσουν σέ ἕναν καλαίσθητο τόμο ἀπό τίς ἐκδόσεις μας, ἐνῶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση θά κυκλοφορήση σέ ἕναν ὀπτικοακουστικό δίσκο. Εὐχαριστοῦμε τούς εἰσηγητές, καθώς καί ὅλους ὅσους μᾶς τιμήσατε μέ τήν παρουσία σας, τονίζοντας ὅτι τό Σωματεῖο μας, μέ τή δική σας στήριξη καί συμμετοχή, θά συνεχίση νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἑνότητα τοῦ Γένους μας καθώς καί τή μελέτη καί προβολή τῶν ἀξιῶν μας.
Γιά τό Δ. Σ.
Ὁ Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Θεόφιλος


ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ