Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Macedonia:


Dear All,A campaign has been started to make everyone aware of the one and only realand true Macedonia which is one of the three northern provinces of Greece.It is time for Hellenes and phil-Hellenes worldwide to unite and protectour Macedonia. This is our chance. If we don't raise our voice now, we may aswell stay silent forever.One part of this campaign is to spread a hand-out/poster such that itreaches every corner of the world. This hand-out/poster is available at: http://www.macedoniaontheweb.eu/en .The second part of this campaign is to sign your name to a petition. Thiscan be done by going to: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition andentering the information requested.Associations can sign in this link: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters .Αγαπητοί Συμπατριώτες και φιλέλληνες,Ευχόμαστε αυτή η αφίσσα να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης:http://www.macedoniaontheweb.eu/enΕίναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονίαμας. Αυτή η προσπάθεια είναι η ευκαιρία που αποζητούμε. Εάν δεν υψώσουμε τηφωνή μας τώρα πρέπει να σιωπήσουμε για πάντα.Σας παρακαλούμε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της αίτησηςhttp://www.macedoniaontheweb.eu/en/petitionκαι προσθέσετε το όνομά σας για να υποστηρίξετε την καμπάνια. Επίσηςπροωθείστε την αίτηση και στους συλλόγους σας και τις οργανώσεις σας πουμπορούν να υπογράψουν στην εξής διεύθυνση:http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters .
.