Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Greek Genocide- Australia
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣΚΑΜΠΕΡΡΑ, 13 Οκτωβρίου 2011: Με μία δυναμική ομιλία την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, ο ανεξάρτητος Γερουσιαστής Nίκος Χενοφών (Νότια Αυστραλία) επιβεβαίωσε μπροστά στη Σύγκλητο την ιστορική πραγματικότητα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, προετοιμάζοντας το έδαφος για να αναγνωριστούν επίσημα τα εγκλήματα αυτά κατά της ανθρωπότητας.Στη δήλωσή του, ο Ξενοφών είπε τα εξής: «Από το 1915 ως το 1923, οι Αρμένιοι, οι Έλληνες και οι Ασσύριοι ήταν θύματα απο μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι γνωστοί, αλλά υπολογίζεται ότι άνω των 3.5 εκατομμυρίων άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα των σκόπιμων, συστηματικών ενεργειών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.»«Οι Αρμενικές, Ελληνικές και Ασσυριακές κοινότητες στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο αξίζουν να αναγνωρίσουν αυτές τις προηγούμενες αγριότητες ως αυτό που ήταν: γενοκτονία. Χωρίς αναγνώριση, δεν μπορεί να υπάρξει αποδοχή και χωρίς αποδοχή δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία.»Ο Γερουσιαστής της περιοχής της Νότιας Αυστραλίας έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Αρμενική Εθνική Επιτροπή της Αυστραλίας (ANC ) και το Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο (AHC) για τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την πληροφόρηση για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων. «Στους ερχόμενους μήνες θα συνεργαστώ με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή και το Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο για να διατυπώσω μια κίνηση προς το Σύγκλητο, και θα ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους μου να την υποστηρίξουν», είπε ο Ξενοφών στην ομιλία του.Ο Γερουσιαστής προκάλεσε την Αυστραλιανή Σύγκλητο να μην αποφύγει την υιοθέτηση μιας αρχικής θέσης σε αυτά τα εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα από φόβο μήπως προσβληθεί η Τουρκία.«Καταλαβαίνω τις ανησυχίες απο εκείνους που λένε ότι η άρνηση της αναγνώρισης μιάς γενοκτονίας θα μπορούσε από μία άποψη να μας καταστήσει συνεργούς σε αυτήν την καταστροφή. Προηγουμένως, η Αυστραλία δεν έχει αναγνωρίσει τυπικά αυτήν την γενοκτονία λόγω της διπλωματικής σχέσης μας με την Τουρκία. Αναγνωρίζω ότι αυτές οι σχέσεις είναι σημαντικές, και ο δεσμός μας με την Τουρκία, που σφυρηλατείται στην κοινή ιστορία μας των γεγονότων στη Καλλίπολη, είναι πρόσθετος,» είπε ο Ξενοφών.«Εάν δεν αναγνωρίσουμε αυτήν την ιστορία από φόβο μήπως προσβάλουμε άλλη χώρα, τότε που υπάρχει το όριο; Πότε είναι ένα γεγονός ή ένα ζήτημα τόσο σοβαρό ώστε να πάρουμε μία δύσκολη απόφαση; Ή να συνεχίσουμε να απομακρύνουμε τα όρια πιό πέρα, για να μην πρέπει ποτέ να ενεργήσουμε;»Απαιτώντας μια σαφή ηθική θέση σε αυτό το ζήτημα, ο Ξενοφών ολοκλήρωσε: «Ήρθε η ώρα για την Αυστραλία να πάρει μια θέση. Ή αναγνωρίζουμε αυτές τις γενοκτονίες, ή αρνούμαστε. Εάν δεν υιοθετούμε μια στάση σε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εξετάσουμε τι λέει η χώρα μας.»Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής της Αυστραλίας Varant Meguerditchian χαιρέτισε την κοινοβουλευτική δήλωση του Ξενοφών.«Φέτος, ένας πρωτοφανής αριθμός ομοσπονδιακών βουλευτών έχει ενωθεί με έναν αυξανόμενο αριθμό πολίτων ζητώντας απο την Αυστραλία να αναγνωρίσει την Αρμενική, την Ελληνική και την Ασσυριακή Γενοκτoνία,» είπε ο Varant Meguerditchian.«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να υπάρξει ένας Αυστραλιανός Γερουσιαστής μεγάλης ακτινοβολίας όπως τον πρωτοπόρο Ξενοφών για να πάρει πρωτοβουλία και να ανοίξει τον δρόμο για την επίσημη αναγνώριση από την Αυστραλία, αυτών των εγκλημάτων ενάντια στην ανθρωπότητα. Στους ερχόμενους μήνες, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με τον Γερουσιαστή Ξενοφών για να ενισχύσουμε την περαιτέρω υποστήριξη για μια αρχική Αυστραλιανή θέση σε αυτό το ζήτημα.»Ο συντονιστής του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβούλιου της Αυστραλίας στη Νέα Νότια Ουαλία ο George Vellis, συμφώνησε με την αξιολόγηση του Meguerditchian για την πρόοδο προς την αναγνώριση της Γενοκτoνίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Αυστραλίας.«Όλο και περισσότεροι απο τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας πιέζουν την Αυστραλιανή κυβέρνηση να υιοθετήσουν μια θέση σε αυτό το ζήτημα που είναι αντανακλαστικό της ηθικής ακεραιότητας της Αυστραλίας.»

 
Senator Xenophon paves way for Genocide recognition


CANBERRA, 13 October 2011:

In a powerful speech delivered on the floor of the Senate on Wednesday 12 October, Independent Senator Nick Xenophon (South Australia) reaffirmed the historical reality of the Armenian, Greek and Assyrian Genocides, paving the way for the Senate to officially recognise these crimes against humanity.

In his statement, Xenophon declared:

"From 1915 to 1923, the Armenian, Greek and Assyrian people were the victims of one of the first modern genocides. The exact figures are not known, but it is estimated that over 3.5million people died as a result of deliberate, systematic actions by the Ottoman empire."

"The Armenian, Greek and Assyrian communities in Australia and around the world deserve to have these past atrocities acknowledged as what they were: genocide. Without acknowledgment, there cannot be acceptance and without acceptance there cannot be healing."

The South Australian Senator paid tribute to the Armenian National Committee of Australia (ANC Australia)and the Australian Hellenic Council (AHC) for their efforts at raising awareness of the Armenian, Greek and Assyrian Genocides.

"In the coming months I will be working with the Armenian National Committee and the Australian Hellenic Council to formulate a motion to put to the Senate, and I will encourage all of my colleagues to support it," Xenophon announced.

The Senator challenged the Australian Senate to not shy away from adopting a principled stance on these crimes against humanity for fear of offending Turkey.

"I understand the concerns of those who say that refusing to acknowledge genocide could in a sense make us complicit in this destruction. Previously, Australia has not formally acknowledged this genocide because of our diplomatic relationship with Turkey. I acknowledge these relationships are important, and our bond with Turkey, forged in our shared history of the events at Gallipoli, is a special one," Xenophon said.

"If we do not acknowledge this history for fear of offending another country, where do we draw the line? When is an event or issue serious enough for us to take the risk? Or do we simply keep moving the boundaries further and further away, so we never have to act?"Calling for a clear moral stance on this issue, Xenophon concluded: "It is time for Australia to choose a position. Either we acknowledge these genocides, or we refuse to. If we do not take a stand on this issue, we need to consider what it says about our country."

ANC Australia Executive Director Varant Meguerditchian welcomed Xenophon's parliamentary declaration.

"This year an unprecedented number of Federal MPs have joined the growing number of calls for Australia to recognise the Armenian, Greek and Assyrian Genocides," he said.

"It is particularly encouraging to have a high profile Australian Senator like Nick Xenophon champion the cause and lead the way for official Australian recognition of these crimes against humanity. In the coming months, we look forward to working closely with Senator Xenophon to build up further support for a principled Australian position on this issue."

AHC (NSW) Coordinator George Vellis, agreed with Meguerditchian's assessment of the progress toward recognition of the Armenian, Greek and Assyrian Genocides by the Federal Parliament of Australia.

"More and more of our elected representatives are pressing the Australian government to adopt a position on this issue which is reflective of Australia's moral integrity."

Visit http://anc.org.au/news/ACTION+ALERT!+Thank+Senator+Nick+Xenophon to send your message of support for recognition of the Hellenic (Greek), Armenian and Assyrian Genocides by the Parliament of the Commonwealth of Australia.

Australian Hellenic Council NSW Inc.

The peak coordinating body of the Australian Hellenic community

Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο ΝΝΟ

POBOX 433 EARLWOODNSW 2206

Incorporation Number: 2299207

E: nsw@helleniccouncil.org.au W: www.helleniccouncil.org.au

http://pontosworld.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2048&Itemid=1