Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Η Ελευθερία του Κουρδικού λαού είναι Ελευθερία όλων των λαών


Θ. Μαλκίδης


Η Ελευθερία του Κουρδικού λαού είναι Ελευθερία όλων των λαών


Χιλιάδες άνθρωποι μεταπολεμικά πολιτικοποιήθηκαν έχοντας ως οδηγούς τα μεγάλα απελευθερωτικά και αντιαποικιοκρατικά κινήματα, δημιουργώντας και ενεργοποιώντας τα πολιτικά, δημοκρατικά και διεθνιστικά τους αντανακλαστικά. Ο ελληνικός λαός στο ίδιο διάστημα πολιτικοποιήθηκε με το μεγάλο αντιποικιοκρατικό κίνημα των Ελλήνων στην Κύπρο, ζητώντας την αυτοδιάθεση όπως έπρατταν και άλλοι λαοί σε όλον τον κόσμο. Μερικές δεκαετίες αργότερα, σ΄ αυτές του 1980 και 1990 και αφού ο ελληνικός λαός δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται στην Κύπρο μετά την τουρκική φασιστική εισβολή το 1974, αναζήτησε την εκ νέου πολιτικοποίησή του σε ένα απελευθερωτικό μέτωπο στα ανατολικά του.
Το κουρδικό κίνημα που αναδείχθηκε σ΄ αυτές τις δεκαετίες ώθησε, συγκίνησε, ριζοσπαστικοποίησε και συνεπήρε τους Έλληνες αλλά και αρκετούς άλλους λαούς. Με την έναρξη του ένοπλου αγώνα στην Τουρκία από τους Κούρδους το 1984, με τη δολοφονία χιλιάδων Κούρδων στο Ιράκ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με τις ειδήσεις για την καταπίεση των Κούρδων του Ιράν, για τη δολοφονία των Κούρδων της Συρίας, ο ελληνικός λαός ανακάλυψε μετά από χιλιάδες χρόνια τον Κουρδικό λαό, τους Καρδούχους του Ξενοφώντα, τους Γορδυηνούς- Γορδυαίους του Πλούταρχου. Οι επιτροπές στήριξης του Κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα, ο δολοφονημένος το 1994 Θεόφιλος Γεωργιάδης, μέλος της Κυπριακής επιτροπής Αλληλεγγύης στο Κουρδιστάν, οι προσκλήσεις από μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου προς τον Οτζαλάν για να επισκεφθεί την Ελλάδα, είναι μερικά παραδείγματα της έμπρακτης αλληλέγγυας στάσης των Ελλήνων.
Μπορεί η σύλληψη του Οτζαλάν το 1999, να αποτέλεσε σοκ για κάθε Κούρδο, αλλά και δημοκράτη άνθρωπο, αλλά δημιούργησε παρά τις αντίθετες προσδοκίες των εχθρών του, νέα δεδομένα στο Κουρδικό ζήτημα. Ο Οτζαλάν όμως δημιούργησε δεδομένα ελευθερίας, συμβάλλοντας στην ανάσταση του έθνους του, όπως έλεγε για αντίστοιχες περιπτώσεις ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
Η λύση του κουρδικού ζητήματος το οποίο προέρχεται απ' τη μη αναγνώριση των δικαιωμάτων του κουρδικού λαού σε όλα τα κράτη που αυτός ζει και απορρίπτεται το δικαίωμα αυτό με ρατσιστικά και εθνικιστικά μέτρα , έχει αποδειχθεί ότι θα γίνει με τρόπο που θα αναδείξει τη δημοκρατία και την ελευθερία όχι μόνο στους Κούρδους, αλλά σε όλους τους λαούς της περιοχής. Είναι μία διαπίστωση που προέρχεται από την πολιτική, την ιστορία και το δίκαιο των λαών και πολύ σύντομα θα γίνει πράξη.
Th. Malkidis


Freedom for Kurdistan, freedom for all peoples


Thousands of people politicized postwar having as guide the big liberation and anti-colonial movements, creating and activating the political, democratic and internationalist reflexes.

The Greek people at the same time politicized by the struggle of Greeks in Cyprus, calling for self-determination as required to do and other peoples around the world.

A few decades later, in 80's and 90's , the Greek people tried and tested in Cyprus after the Turkish fascist invasion in 1974, sought the re-politicization of a liberation front in the east of.

The Kurdish movement that emerged in these decades pushed, moved, radicalized and fascinated the Greeks and several other nations. With the start of the armed struggle in Turkey the Kurds in 1984, killing thousands of Kurds in Iraq in the late 80's with the news about the oppression of the Kurds of Iran, for the murder of the Kurds in Syria, the Greek people discovered after thousands of years the Kurdish people, the Carduchians Xenophon, the Gordyinous- Gordyaious Plutarch.

The committees support the Kurdish liberation struggle, murdered in 1994 Theophilos Georgiades, a member of the Cyprus Solidarity Committee in Kurdistan, invitations to members of the Greek parliament to Ocalan to visit Greece, are some examples of practical solidarity attitude of the Greeks.

The arrest of Ocalan in 1999, have been a shock for every Kurd, and democrats but created despite contrary expectations of his enemies, new data to the Kurdish issue. The Ocalan created freedom, contributing to the resurrection of the nation, as he for comparable cases Martin Luther King.


The solution of the Kurdish issue, which comes from the non-recognition of the rights of the Kurdish people in all the states that he lives and refused the right to racist and nationalist measures, has proved to be done in a way that will promote democracy and freedom not only the Kurds, but all peoples of the region. This is a finding from the politics, history and the law of nations and soon will become reality.