Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Κανείς δε θα σβήσει την Αλήθεια!Επειδή τα τελευταία λεπτά τα Κεμαλικά Ες Ες , η Τουρκική Γκεστάπο, οι παρακρατικοί Γκρίζοι Λύκοι επιτίθενται ηλεκτρονικά, έχοντας το προσωπείο ενός ανύπαρκτου λογαριασμού που φέρει το όνομα του αρχιδολοφόνου των προγόνων μας Τοπάλ Οσμάν , ενημερώνω και δημοσίως τις σχετικές αρχές. Κανείς  απόγονος των δήμιων του Ελληνισμού, Μουσταφά Κεμάλ, Ισμέτ Ινονού, Τοπάλ Οσμάν δε θα σβήσει την Αλήθεια !