Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

O Oρθόδοξος και Ελληνικός λόγος διώκεται! Τo Youtube κατήργησε τo κανάλι με τις εκπομπὲς του π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη!


Θ. Μαλκίδης 

Πάντοτε η ισηγορία , η ισότητα στην προβολή των απόψεων , των θέσεων και των αξιών, ήταν ένα από τα μείζονα ζητήματα του ανθρώπινου αγώνα.

 Ειδικότερα στην Ελλάδα, στον τόπο γέννησης της Δημοκρατίας όπου η Ελευθερία δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπως,  η Ορθοδοξία και η Ελληνικότητα ήταν αυτές που αγωνίστηκαν για το λόγο και την ανεμπόδιστη προαγωγή του.

Η φραγή, το "κατέβασμα" , η εξαφάνιση των εκπομπών του π.Αρσενίου από το You Tube , αποτελεί μία στοχευμένη επίθεση κατά της Ελευθερίας έκφρασης όλων των απόψεων και συνιστά παραβίαση προβολής των θέσεων που αφορούν τα σύγχρονα θέματα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Έχοντας γνώση των πραγματικών αιτιών για τις οποίες αφαιρέθηκαν από το YouTube οι εκπομπές  του π. Αρσενίου , δηλώνουμε ότι οι θέσεις μας θα συνεχίσουν να προβάλλονται από το διαδίκτυο.

Η Ορθοδοξία και η Ελληνικότητα δεν  "κατεβαίνουν", δεν εξαφανίζονται....Γιὰ ὅσους τυχὸν δὲν γνωρίζουν στὶς ἐκπομπὲς του π. Αρσενίου ἀναλύονταν θέματα θεολογικά, ἱστορικά, ἐθνικὰ καὶ συχνὰ ἄκρως ἐπίκαιρα καὶ ἐπίμαχα ὅπως ἡ  λαθρομετανάστευση, ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ πολλὰ συναφῆ!

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ δύο τελευταῖες ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου ἦταν ἀφιερωμένες στὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς λαθρομετανάστευσης καὶ ἴσως αὐτὲς ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ διαδικτυακοῦ καναλιοῦ.
Νὰ ἐπισημάνουμε ἐπίσης ὅτι ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης  εἶναι πτυχιοῦχος τῆς φιλοσοφικῆς καὶ τῆς θεολογικῆς σχολῆς Α.Π.Θ. καὶ διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. Ἀπὸ τὸ 1987 ἐγκαταβιώνει στο Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου Βατοπαιδίου Χαλκιδικῆς.
Τὸ 1991 ὁρίσθηκε ἐντεταλμένος τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κασσανδρείας γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ ἔχει λάβει μέρος σὲ ὅλες τὶς ἐτήσιες Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Εἶναι Σύμβουλος ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη», ποὺ στοχεύει στὴ διατήρηση καὶ προβολὴ τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας.

Οἱ ἡμέρες «ἐλευθερίας τοῦ λόγου» ἔχουν πρὸ πολλοῦ παρέλθει! Ὁ διωγμὸς ἐντείνεται μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς καὶ ὀφείλουμε ὅλοι νὰ λάβουμε θέση γιὰ νὰ προασπίσουμε τὰ θεμελιώδη καὶ ὑπαρξιακὰ γιὰ τὸ Γένος μας μεγέθη: τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ τὴν Πατρίδα μας.