Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Οι θανόντες και οι αγνοούμενοι του Δίκωμου μετά την Τουρκική εισβολή


Οι θανόντες και οι αγνοούμενοι του Κάτω και Πάνω Δικώμου

Το  Δίκωμο ονομάστηκε έτσι γιατί αποτελείται από δύο κώμες (χωριά), το Πάνω Δίκωμοκαι το Κάτω Δίκωμο.

Το χωριό είναι γνωστό με την ίδια Ελληνική ονομασία από τα Μεσαιωνικά χρόνια, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο οικισμός υπήρχε από τη Βυζαντινή εποχή.

Η πρώτη εμφάνιση του ονόματος του χωριού σε γραπτή πηγή είναι το 1373 στο Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά. Αναφέρεται επίσης σε χειρόγραφα της Φραγκοκρατίας ως χωριό είτε της επαρχίας Λαπήθου, είτε της Κερύνειας, ενώ στο χειρόγραφο Λειμωνίδα γίνεται διάκριση μεταξύ Πάνω και Κάτω Δικώμου.  Ο πιο παλιός χάρτης της Κύπρου, εξάλλου, που αναφέρει το Δίκωμο ανάγεται στα 1570.

Ο πληθυσμός της κοινότητας το 1960 ανερχόταν σε 692 κατοίκους, όλοι Έλληνες και στα 2 Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούσαν εδώ πριν την τουρκική εισβολή φοιτούσαν  370 μαθητές.

Μετά την εισβολή του τουρκικού στρατού (1974) το χωριό «μετονομάσθηκε», το 1975, σε Dikmen (Ντικμέ) που σημαίνει κορυφή, ενώ έχει δοθεί η διάκριση Αsagi για το Κάτω και Υυgari για το Πάνω που σημαίνουν ότι και στην Ελληνική γλώσσα.