Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Χρόνια Πολλά και Ελεύθερα!Χρόνια Πολλά και Ελεύθερα!

Τις ώρες αυτές των Χριστουγέννων  σκεφτόμαστε, ευχόμαστε και κυρίως πράττουμε για αυτούς που είναι ασθενείς, που στερούνται την τροφή και τη στέγη, για αυτούς που αδικήθηκαν και συκοφαντήθηκαν, για αυτούς που είναι στη φυλακή και στερήθηκαν παρανόμως την Ελευθερία τους υπερασπιζόμενοι τις Ιδέες τους και την Ιστορία τους,  διαιωνίζουμε τη Μνήμη των Προγόνων μας,  αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της  σκλαβωμένης σε Μνημόνια, Ψεύτες και Αναξιοκρατία Πατρίδα μας, συνεχίζουμε την παράδοση αντίστασης και αξιοπρέπειας για τα Παιδιά μας και για τα Παιδιά των Παιδιών μας. 

Χρόνια Πολλά και Ελεύθερα!

Υ.Γ Φέτος πρωτοτυπούμε και στέλνουμε ευχές Χριστουγέννων και Ελευθερίας στον συμπατριώτη μας Γιάννη  Βασίλη Γιαϊλαλί που συμπληρώνει οχτώ μήνες φυλάκισης και βρίσκεται σε απεργία πείνας. Τις έχει ανάγκη για τη συνέχιση του αγώνα του που είναι αγώνας για όλους μας.