Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Με ποιο κράτος υπέγραψε "Συμφωνία" το Πρώτο Μέρος , η Ελληνική Δημοκρατία ;Θ. Μαλκίδης

Με ποιο κράτος υπέγραψε "Συμφωνία" το Πρώτο Μέρος, δηλαδή η Ελληνική Δημοκρατία; 

Από την ομιλία στην εκδήλωση στην Νάουσα

Στην πρώτη παράγραφο του Προοιμίου της λεγόμενης <Συμφωνίας>, αναφέρονται τα εξής:

<Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το «Πρώτο Μέρος») και το Δεύτερο Μέρος, που εγινε δεκτό στα Ηνωμένα Εθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 (το «Δεύτερο Μέρος»), αναφερόμενα από κοινού ως «τα Μέρη».....>

Σε όλο το κείμενο, όσοι το έχουν διαβάσει, αντιλαμβάνονται έκπληκτοι ότι δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ το όνομα του Δεύτερου Μέρους ! ΠΟΥΘΕΝΑ.!

Και όμως η Ελληνική Δημοκρατία, το Πρώτο Μέρος, υπέγραψε δια του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, <Συμφωνία> με ένα άγνωστο Δεύτερο Μέρος !

Και αυτήν τη <Συμφωνία> θέλουν να φέρουν εις πέρας με όλες τις δυνάμεις τους.....