Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Οι μεν ψήφισαν και στήριξαν τη χυδαία πράξη των Πρεσπών. Οι δε με τη σιωπή τους συνηγόρησαν στην αισχρή αυτή <Συμφωνία> και λένε ότι θα τη σεβαστούν....

Η «Συμφωνία » παραβίασε αρχές του διεθνούς δικαίου, υιοθέτησε το ψέμα  ότι  αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ η λεγόμενη «μακεδονική» γλώσσα, από την οποία προέκυψε η εθνότητα και η  χώρα με το όνομα «Μακεδονία» και  το «μακεδονικός-η-ο», αγνοήθηκε  η βούληση της  πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο οποίος απαιτούσε δημοψήφισμα, δεν υπήρξε εξουσιοδότηση,  κατά το άρθρο 5β του ν. 3566/2007,του Υπουργού Εξωτερικών για  συνομολόγηση των διεθνών συνθηκών .

Η απερχόμενη  κυβέρνηση ενήργησε μονομερώς, καταπάτησε το Σύνταγμα, με μυστικές συνομιλίες και έφερε στη 
Βουλή τη  «Συμφωνία» , η οποία αποτελεί μία διμερή διακρατική συμφωνία υπό αίρεση που μπορεί να προσβληθεί ως ακυρώσιμη, λόγω παραβίασης των άρθρων 36 παρ.1 και 35 παρ.1 του Συντάγματος, 

Τα Σκόπια  μέχρι σήμερα προβαίνουν  στην χρήση του ονόματος «Μακεδονία» σκέτο χωρίς το «Βόρεια» καταπατώντας συνεχώς τα όσα υπέγραψε περί erga omnes, , ενώ σοβαρά ελλείμματα νομιμότητας έχει η «Συμφωνία των Πρεσπών» και στα εμπορικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα ζητήματα, τα οποία δεν ολοκληρώνονται κατά την στιγμή της υπογραφή της, αλλά παραπέμπονται σε βάθος πενταετίας, πράγμα που συνιστά παραπειστικό όρο ο οποίος αντίκειται στις διεθνείς αρχές περί Σαφήνειας και Καλή Πίστεως.