Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία


Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://www.hellenes.com/NorthernEpirusBook.html
όπου μπορείτε να διαβάσετε το Βιβλίο του Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ σε (3) Γλώσσες, την Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική.

Το περιεχόμενο του Βιβλίου, το οποίο είναι έκδοση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, αφορά την Ιστορική αναδρομή της Βορείου Ηπείρου, μαζί με όλες τις Συμφωνίες, τα Δικαιώματα των Βορειο Ηπειρωτών σαν αναγνωρισμένη διεθνώς Μειονότητα .