Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Δημοσίευμα του Σ. Μαρμαρινού. Εθνικός Κήρυκας Νέας Υόρκης
Θα προσέξατε ότι σε πρόσφατο ρεπορτάζ για τη γενοκτονία στη Μικρά Ασία θα συμπεριληφθεί και η γενοκτονία των αδελφών μας της Θράκης, από τους Τούρκους. Είναι σελίδες της ιστορίας που δεν είναι ίσως τόσο γνωστές σε πολλούς, αφού οι περισσότεροι γνωρίζουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και την άλλη μεγάλη των Αρμενίων.


Εμπεριστατωμένες αναφορές στις Γενοκτονίες των Τούρκων έχει κάνει ο γνωστός από τις επισκέψεις του στην εδώ Ομογένεια Φάνης Μαλκίδης, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαικών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών. Είχε επισκεφθεί την Αμερική και είχε μιλήσει σε διάφορες πόλεις ,μεταξύ των οποίων και τη Νέα Υόρκη εντυπωσιάζοντας τα ακροατήρια με τις ιστορικές του γνώσεις, αλλά και την αναλυτική και κριτική του ικανότητα.


Μάλιστα τονίζει ότι το Ποντιακό, το Θρακικό, το Ιωνικό ζήτημα, και γενικότερα ο Ελληνισμός της Ανατολής και η ιστορική του πορεία από την αρχαιότητα μέχρι τη βίαιη εκρίζωσή του δεν αποτελεί ένα ευκαιριακό θέμα. Δεν είναι θέμα της επικαιρότητας, εφήμερο, προεκλογικό. Είναι ένα ζωνταντό ζήτημα, με ιδιαίτερες αναφορές στο πεδίο της δυναμικής μνήμης που καθημερινά εμπλουτίζεται. Ειδικότερα, η ιστορία, η γνώση, η ανάδειξη της γενοκτονίας συνηγορούν σε μία ιδιαίτερη προσπάθεια για το ζήτημα.


Ο Φάνης Μαλκίδης έχει πολλά ενδιαφέροντα να πει στην Ομογένεια. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να τον δούμε και να τον ακούσουμε από κοντά.